Ст.н.с.инж. Иван Тенев

 

 

Ст.н.с.инж. Иван Пенев Тенев

София,

Тел.: 029522429; 0887475629

              E-mail: itenev@me.com

ФИРМЕНИ ПРОФИЛИ

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ (ИСЛ) ООД

“ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ (ИСЛ)” ООД Предмет на дейност: Разработка, производство, търговия, внедряване и сервиз на електронни устройства и софтуер; Асемблиране, търговия, внедряване и сервиз на персонални компютри и компютърни мрежи; Разработка и производство на...
>>

КОМИКОН ООД

"КОМИКОН" ООД Предмет на дейност: Индустриална автоматизация. Разработка, производство и внедряване на технически средства и програмно осигуряване за автоматизация на производството. Проектиране, инженеринг, монтаж и строителство на автоматизирани системи. Продукти: Индустриален...
>>

ИТЕМА-ПГ ЕООД

”ИТЕМА-ПГ” ЕООД Предмет на дейност: Продажба на компютри (настолни и преносими), периферия, копирни машини и консумативи. Продажба, обучение и поддръжка на специализиран софтуер. Консултации и обучение в областта на компютрите и размножителната техника. Сервиз на компютри,...
>>

ИНМАК-2000 ООД

“ИНМАК-2000” ООД Предмет на дейност: Производство на антени за радиостанции и мобилни телефони Производство на аксесоари за радиостанции и мобилни телефони Производство на стругови детайли Продукти: Антени за радиостанции във всички честотни диапазони Аксесоари за...
>>

ИНДУСТРИАЛЕН СОФТУЕР АД

“ИНДУСТРИАЛЕН СОФТУЕР” АД Предмет на дейност: Производство, търговия и внедряване на автоматизирани системи за управление на технологични процеси. Изработка и пуск на програмируеми контролери от фамилията KID, интелигентни датчици и изпълнителни механизми, работещи в мрежи LonWorks,...
>>

ВИЗИ ИНТЕРНЕЙШИНЪЛ ТЕХНОЛОЖИ ООД

“ВИЗИ ИНТЕРНЕЙШИНЪЛ ТЕХНОЛОЖИ” ООД   Предмет на дейност: Производство на софтуерни продукти в областта на CAD/CAM системи, Дистрибуция на CAD/CAM продукти.   Продукти: CAD и CAM софтуерни модули в областта на машинния инженеринг.  ...
>>

ВАХС ЕООД

 “ВАХС” ЕООД Предмет на дейност: - Разработка, производство и внос на студийна осветителна техника. -  Разработка, производство и внос на пуско регулираща апаратура. - Разработка, производство и внос на театрална осветителна техника. - Доставка  на клубна и DJ...
>>

БУРМЕКС- ЛБ ООД

“БУРМЕКС- ЛБ” ООД   Предмет на дейност: Консултации и обслужване в областта на безопасност и здраве при работа. Разработва пакети документи и обслужва фирмите в целият спектър от проблемите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Има регистрирана в МЗ Служба по трудова...
>>

БРСП АВТОЕЛЕКТРОНИКА

БРСП “АВТОЕЛЕКТРОНИКА” Предмет на дейност: Автомобилна електроника. Инструментална екипировка. Пластмасово производство. Продукти: Автомобилни електронни системи. Пътни сигнални лампи, Прес форми, метални леярски форми, шприц форми. Пластмасови...
>>

БИК- БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ АД

 “БИК –  БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ” АД Предмет на дейност: Логистика и организиране на събития – обучения, конференции, семинари, кръгли маси; Дейности и мерки по публичност и информация; Предпечатна подготовка и дизайнерски услуги. Рекламна дейност, внос и...
>>
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Търсене