Ст.н.с.инж. Иван Тенев

 

 

Ст.н.с.инж. Иван Пенев Тенев

София,

Тел.: 029522429; 0887475629

              E-mail: itenev@me.com

ФИРМЕНИ ПРОФИЛИ

Маг.инж. Моника Кръстева

  Маг.инж. Моника Георгиева Кръстева София, Тел.:  024899298; 0895786136               E-mail: m_krasteva@cablebg.net
>>

Маг.инж.В.Недев

Маг.инж. Васил Недев Стоянов София Тел.: 028778420; 0878657100 E-mail: nedev@dmn-tech.co
>>

Проф.Б.Йовчев

  Проф. д-р Борис Енчев Йовчев София Тел.: 028723545;0887641012                                E-mail: prof.jovchev@mail.bg
>>

Ст.н.с.инж. Иван Тенев

    Ст.н.с.инж. Иван Пенев Тенев София, Тел.: 029522429; 0887475629               E-mail: itenev@me.com
>>

БАНК ТЕХ СИС ООД

“БАНК ТЕХ СИС” ООД Предмет на дейност: Разработване, производство, инсталиране, поддръжка и търговия с индустриални компютри, POS и KIOSK терминали, банково оборудване, системи за контрол на достъп, автоматизирани паркинг системи. Продукти: Индустриални компютри и...
>>

БЪЛГАРИЯ СОФТУЕР СЪРВИЗИС ООД

БЪЛГАРИЯ СОФТУЕР СЪРВИЗИС ООД Предмет на дейност: Високи технологии и електроника Адрес: София, ул."Райко Алексиев" 46 Б Тел.: 028736254 Факс: Email: mailto: martinaval@abv,bg Ръководство: инж. Мартина Иванова Вълчева, Управител Основана: 2000 г. ЕИК 130228861 КИД 62 Персонал:...
>>

Valentin Zhikov

Valentin Zhikov Sofia, Bulgaria Тел.: (+359 2)8740031, (+359 89)5217557   bbkepi@izotbg.net 
>>

Валентин Жиков

  София Тел.: (+359 2)9530023, (+359   89)5217557)   E-mail: vzhikov@mail.bg
>>

Найден Василев

 София, Тел.:  (+359 2)9782105, (+359 89)7922091                         E-mail: mnvasilev@yahoo.com
>>

Najden Vasilev

Sofia, Bulgaria Phone:  (+359 2)9782105, (+359 89)7922091 E-mail: mnvasilev@yahoo.com
>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Търсене