Ст.н.с.инж. Иван Тенев

 

 

Ст.н.с.инж. Иван Пенев Тенев

София,

Тел.: 029522429; 0887475629

              E-mail: itenev@me.com

ФИРМЕНИ ПРОФИЛИ

RAIS Ltd.

Business: Sales and service  of office equipment Products: Color and monochrome copiers, productions printing machines, wide formatdevices by Xerox, KIP, Oce and KonicaMinolta Bookscanners i2s, Multifunctional laser and inkjet devices, laser monochrome and color printers by Xerox, Brother,...
>>

FOUNDATION „INFORMATION SOCIETY“

Business: Support the Information Society in the technological, economic, social and cultural affairs, development and improvement of information technology integration and transition to a pan-European information society. Means to achieve objectives: Implementing activities to attract donations...
>>

COPYLINK Ltd.

COPYLINK Ltd.     Business: Sale of copiers and office consumables. Products: Copiers, office equipment, consumables. Quality certificates: ISO 9001:2008  № SOF 0170233 – BSEN Company relations: Katun, Konica, Minolta, Brother. Address: 71A, "Cherni Vruh" Blvd 1407 Sofia,...
>>

“РАЙС” ЕООД

 Предмет на дейност: Търговия и сервиз на офис техника.   Продукти:   Цветни и монохромни копирни машини, производствени решения, широкоформатни устройства Xerox, KIP, Oce и Konic Minolta. Скенери за книги i2s. Многофункционални лазерни и мастиленоструйни устройства, лазерни...
>>

“КОПИЛИНК” ЕООД

Предмет на дейност: - Търговия с копирни машини и консумативи за тях.     Продукти:  - Копирни машини, офис техника, консумативи. Сертификати за качество:. ISO 9001:2008  № SOF 0170233 - BSEN Бизнес-контакти: Копилинк ЕООД е основен търговски и сервизен представител за България...
>>

ФОНДАЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО"

Предмет на дейност: Подпомагане на информационното общество в технологичната, икономическата, социалната и културната сфера, развитие и усъвършенстване на информационните технологии, интеграция и преход към общоевропейско информационно общество. Средства за постигане на целите: Провеждане на...
>>

маг.инж. Кирил Иванов

маг.инж. Кирил Иванов, гр. Своге, Моб.тел.: 0886435925  
>>

Ст.н.с.д-р Тодор Дончев

  Ст.н.с.д-р Тодор Иванов Дончев София, Тел.:  028750245; 0878151924               E-mail: tdonchev2@yahoo.com
>>

Маг.инж. Орлин Първанов

  Маг.инж. Орлин Първанов Първанов София, Тел.:  028276679, 0879276679               E-mail: opp@abv.bg
>>

Маг.инж. Невяна Бумбарова

  Маг.инж.,маг.иконом. Невяна Александрова Бумбарова София, Тел.:  029718098, 0898207751               E-mail: intelect@izotbg.net
>>
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Търсене